Prislista

AKTIEBOLAG 
Bokslut, årsredovisning till Bolagsverket och företagsdeklaration till Skatteverket (av avstämd bokföring)
Pris aktiebolag: 6 800 kr – 7 500 kr

Årsredovisningen görs i BL Bokslut och bokslutsverifikationer förs sen in direkt i SpeedLedger så att kontosaldon i årsredovisning och bokföringsprogram är samma. För deklaration används programmet BL Skatt.

ENSKILD FIRMA
Bokslut och näringslivsbilaga (av avstämd bokföring)
Pris enskild firma: 3 100 kr

Förenklat bokslut görs direkt i SpeedLedger. För deklarationen används programmet BL Skatt.

Prishöjning med 6,5 procent från 1 juli på nedanstående

LÖNER
Pris 225 kr/lön
Lönespecifikationer och inlämning av arbetsgivardeklaration (AGI)
Pris: 635 kr/tim
Uppläggning av anställd

ÖVRIGT
Extra bokföringsarbete
Pris: 560 kr/tim

Extra bokslutsarbete
Pris: 750 kr/tim

Utredningsarbete (hitta och rätta fel och liknande)
Pris: 635 kr/tim

Privat deklaration
Pris: 2000 kr

Löpande bokföring
Vi skräddarsyr ett upplägg som passar just din verksamhet.
Pris: 550 kr/ timme